CRCO Atsinanana: Nanao fanentanana hiadiana amin’ny fihanaky ny corona virus

© pejy fesiboky SPAT

Nanao fanetanaña sy fampatsiahivaña an’ireo fihetsika sakana amin’ny coronavirus teo anivon’ny orinasa SPAT ny talem-paritry ny fahasalamam-bahoaka Atsinanana sy ny mpiara-miasa aminy.

Source: pejy facebook CRCO Atsinanana

Close Menu