Fihaonaña teo amin’ny CRCO Toamasina sy ireo sefom-pokontany

Fihaonaña teo amin’ny CRCO Toamasina sy ireo sefom-pokontany iniany nandraiña tao amin’ny Lapan’ny Faritra Mangarano . Fanamafasina ny fiara-miasa amin’ny ady atao aminlny Covid 19 no anton’ny fihaonana . ” transmission communautaire ” no teña atahoraña amin’izao ka mba hisorohaña ny mety fiakaran’ny tranga eto Toamasina dia nisy lamin’asa vaovao napetraka .Ny sefom-pokontany no solotenam-panjakana teña akaiky ny vahoaka ka nampatsiahivaña anjareo reo ny andraikitra hiandrasaña aminjareo amin’ny fanara-maso an’ireo fepetra napetrakin’ny fitondrana anatin’izao amehaña ara-pahasalamaña izao . Voaresaka tamin’izany ny fañara-maso ireo toerana sy hetsika mbola mampitangorona olo maro añatin’ny fokontany toy ny bar , lanonam-pianakaviana ( fora zaza , sns ..) , fiaretan-tory , hetsika ara-panatanjahantena ( baolina kitra , pétanque sns….. ).Ny fampitam-baovao ara-potoana amin’ny mpitandro ny filaminana no teña hiandrasaña aminjareo raha misy ireo mafy lôha minia tsy magnara-dalàña .Voaresaka tao ihany koa ny tsy fandriam-pahalemana izay mirongatra eto Toamasina amin’izao fotoana izao.Raha Samy mandray ny andraikiny ny tsirairay dia tsy resintsika ny coronavirus .

Close Menu