Fanomezana avy amin’ireo mpiasan’ny Airtel Madagascar

Fanomezana vola avy amin’ireo mpiasan’ny AIRTEL manerana ny nosy (tolo-tanana) natokana indrindra ho amin’ny ady coronavirus ho an’ny CCO Antananarivo izay mitentina 20.000.000Ar .
Nanokatra kaonty AIRTEL MONEY ho an’ny CCO izy ireo, ka manoratra fotsiny hoe CCO IVATO ny olona ao amin’ny kaonty dia afaka mandefa vola izay foiny hanampiana ilay ady amin’ny coronavirus eto Madagasikara.

Close Menu