Fanomezana avy amin’ny LABRADOR Madagascar

Vary 100 gony nomen’ny orinasa LABRADOR Madagascar (mpitrandraka sady mpivarotra harena ankibon’ny tany) ho an’ny CCO Ivato ka ny 50 gony natolotr’i Mme RANDRIANASOLO Clarisse ary 50 gony natolotry ny orinasa ho fandraisana anjara amin’ny ady amin’ny coronavirus.
Marihina fa efa nanome fanampiana tany amin’ny faritra koa ny orinasa, tany amin’ny CCO Benenitra, CCO Atsimo Andrefana, ary eo ampanatanterahana ny any Benonoka izay toerana hitrandrahan’ny orinasa.

Close Menu