Fanomezana avy amin’ny Marie Stopes Madagascar

Fanomezana avy amin’ny Marie Stopes Madagascar ho an’ny vahoaka malagasy entina miady amin’ilay aretina covid 19 izay natolotra ny CCO Ivato ka ny Jeneraly Elack Olivier ANDRIANKAJA mpandrindra amin’ny ankapobeny no nandray azy ireo. Fitaovana entina misoroka ilay aretina sy boky kely misy toromarika no natolotr’izy ireo toy ny : « 5 chapiteaux, 100 bidons lave-mains, 50 pulvérisateurs, 31000 flyers de sensibilisation ».
Ny Marie Stopes Madagascar dia niara-niasa tamin’ny Ministeran’ny Fahasalamana ka nanoro-hevitra ireo olona mitsabo tena ao aminy ny mba tsy hifindran’ilay aretina, mijery hafanana ary mandefa ireo olona izay misy soritr’aretina any amin’ny hopitalim-panjakana. Ary mbola mitohy hatrany ny fampianarana sy ny fanajana ireo fiarovana ilay ady amin’ny aretina na eto na any amin’ny faritany.
Mitohy hatrany anefa ny fiahian’i Marie Stopes Madagascar ny reny sy ny zaza ao anatin’izany aretina coronavirus izany.

Close Menu