Fanomezana avy amin’ny orange Madagascar

Fanomezana izay natolotry ny Orange Solidarité Madagascar flacons gel hydro alcoolique miisa 21000 ary visière miisa 2150 izay novokarin’ny SOS Village d’Enfant ka ny 1600 amin’ireo an’ny Ministeran’ny Fahasalamana, 300 ho an’ny Compassion, ary 250 ho an’ny SOS.
Manohana ny SOS Villange d’Enfant ny Orange efa ho 10 taona latsaka izay ary tetikasa maro no efa notohanany,namorona ilay FabLab Solidaire ny Orange ary misy fitaovana maro ao ahafahana mamokatra zavatra maro ka miara-miasa aminy ao ny SOS, ary notoloran’i Orange valopy ny SOS nentiny nanamboarana ilay visière de protection.
Ny Ministry ny Fahasalamana dia nilaza fa ho mangarahara ny fizarana ary ampiasain’ireo mpitsabo ny fitaovana azony, ny mpandrindra eo anivon’ny CCO Gal Elack kosa dia nilaza fa afaka mijery ny tranokalan’ny CCO ny rehetra mba hahafantaran’izy ireo ny fanomezana rehetra izay voaray teto amin’ny CCO.

Close Menu