Pharmalagasy: Orinasa hatsangana hamokatra ny CVO+ gélule

Fahatongavan’ireo fitaovana ho entina hananganana ny Pharmalagasy

Anisan’ny Fanamby efa napetraka tanatin’ireo Velirano ny hamokarana eto an-toerana ireo fanafody ilain’ny Malagasy. Anatin’izao valanaretina izao no hananganantsika ny Pharmalagasy, izay orinasa hamokatra ny fanafody CVO+ gélule vita avy amin’ny Artemisia mba handresena ny Covid 19. Tonga androany ny fitaovana hananganantsika izany ary vonona i Madagasikara hiroso sy hiatrika ny fifaninana maneran-tany eo amin’ny famokarana fanafody.

Close Menu