SAVA

Tranga vaovao: 03

15 Septembre 2020

Sitrana: 0

15 Septembre 2020

Namoy ny ainy: 0

15 Septembre 2020

Tranga voamarina

Cumul | 15 Septembre 2020

132

Manaraka fitsaboana

15 Septembre 2020

51

Sitrana

Cumul | 15 Septembre 2020

78

Namoy ny ainy

Cumul | 15 Septembre 2020

03

Mombamomba ilay faritra

SAVA

FARITANY: Diego-Suarez

CHEF-LIEU: Sambava

DISTRIKA: Andapa, Antalaha, Sambava, Vohemar

ISAN’NY MPONINA:
805 300 hab. (2004)

SUPERFICIE:
2 551 800 ha = 25 518 km2

TAUX DE POSITIVITE

15 Septembre 2020

En cours de traitement…

TAHA-PAHASITRANANA

15 Septembre 2020

%

TAHA-PAHAFATESANA

15 Septembre 2020

%

NISITRAKA NY VATSY TSINJO

En cours de traitement…

NISITRAKA NY TOSIKA FAMENO

141 600

tokantrano (Source FID)

NOMBRE DE DISPOSITIF DE LAVAGE (DLL) DE MAIN MISE EN PLACE

En cours de traitement…

IREO FEPETRA MIHATRA AMIN'NY FARITRA SAVA

**Fitandremana fototra sy ankapobeny

 • Tsy maintsy manao arovava-orona ny olon-drehetra rehefa mivoaka ny trano.
 • Ny tsy fanajana an’izany dia mahavoasazy hanantanteraka Travaux d’Intérêt Général.
 

Miverina amin’ny ora mahazatra tontolo andro ny fiasana rehetra.

Tsy tokony hivezivezy eny ivelan’ny trano na eny an-dàlambe raha tsy misy antony manokana.

 

Ny fitondrana razana dia omena alàlana na ny mivoaka na ny miditra ny faritra Analamanga raha ohatra ka voamarina avy amin ‘ny sampan-draharaham-panjakana misahana an’izany fa tsy ny Covid-19 no nahafaty.

 

Ny tsy fahafahana mivoaka sy mivezivezy na ny couvre-feu dia manomboka amin’ny 11 ora alina ka hatramin’ny 04 ora maraina hoan’ny faritra Analamanga

 • HO AN’NY SEKOLY REHETRA MIANKINA AMIN’NY FANJAKANA: ny 26 oktobra 2020 ny fidirana mianatra ho an’ny fanabeazana fototra sy ambaratonga faharoa. Afatsy ny kilasy Terminale satria mbola miandry ny fanadinana BACCALAUREAT isika ka mihemotra kely amin’ny volana novambra izany ny fidiran’ny kilasy Terminale.
 • HO AN’NY SEKOLY TEKNIKA KOSA: ny 01 sy 02 oktobra 2020 ny f hidirana amin’ny Centres de Formations Professionnelles sy ny Lycée Technique Professionnel.
 • Baccalauréat: 19 oktobra – 25 oktobra 2020 (Bac GENERAL 4 andro + Bac TECHNIQUE 4 andro)
 • Rentrée universitaire 2019 -2020: 02 novembre 2020
 • Tsy mbola misokatra ny zotra nasionaly makany amin’ny faritra SAVA.
 • Fitanteram-bahoaka, Taxi be: Tsy maintsy manaja ny fepetra ara-pahasalamana sy ara-pidiovana izay efa nampetraka nandritra izao valanaretina izao ny rehetra: fanaovana arovava-orona, fampiasana gel désinfectant… Ora fiasany: hatramin’ny 09 ora alina
 • Taxi ville: mitohy miasa ny taxi ville, olona 03 farafahabetsany no afaka ho entiny, 01 eo aloha 02 ao aoriana.
 • Azo atao ny mitondra olona iray amin’ny moto na bisikileta raha ohatra ka fianakaviana: vady na zanaka ilay hoentina ary voaporofo izany rehefa manao fisavana ny mpitandro filaminana.
 • Mitohy ny fisokafan’ny sidina anatiny, tsy maintsy manaja ny fepetra ara-pahasalamana sy ara-pidiovana rehetra, tsy maintsy manana ny certificat-ny test PCR ireo mpandeha.
 • Ny restaurant, ny cabaret, ny karaoke sy ny bar dia afaka misokatra hatramin’ny 10 ora alina saingy tsy mihoatra 100 ny olona ao, arakaraky ny halehiben’ilay  efitrano koa, ary tsy maintsy manaja ny fepetra ara-pahasalamana sy ara-pidiovana ny rehetra.
 • Ny toeram-pandihizana kosa tsy mbola misokatra.
 • Afaka misokatra ny toerana azon’ny mpizahantany rehetra sy ny daholo be tsidihina toy ireo Rova, ireo lapa, ireo toerana manan-tantara, ny toerana fampiratiana, ny galérie d’art, fa tsy tokony hihoatra ny zato ny olona raisin’izy ireny ary tsy maintsy hajaina ny elanelana iray metatra sy ny fanaovana arovava-orona.
 • Afaka misokatra ihany koa ny salle de cinéma, fa tsy mahazo mihoatra ny olona 50 na 100 farafahabetsany miankina amin’ny halehiben’ilay toerana, ary tsy maintsy elanelanina ny seza: seza iray misy olona ny iray tsy misy olona… Tsy maintsy manao arovava-orona ny rehetra.
 • Hisy ny fanarahamaso hentitra ka raha tsy manaja ireo fepetra ireo ny toerana ara-kolontsaina iray dia akatona avy hatrany.
 • Azo atao ny manao fanazarantena, mbola tsy azo atao anefa ny fifaninana izay mamory olona maro. Ny fifaninana tsy misy mpijery no azo atao.
 • Hisy ny fanarahamaso hentitra ka raha tsy manaja ireo fepetra ireo ny toerana ara- panantanjahan-tena iray dia akatona avy hatrany.
 
 • Afaka misokatra amin’izay ny fiangonana sy ny mosqué rehetra manerana ny nosy, tsy maintsy hajaina ny elanelana iray metatra, tsy maintsy manao ny arovava orona  ny rehetra, manaja ny fepetra ara-pahasalamana: mampiasa gel désinfectant alohan’ny hidirana any amin’ny trano fiangonana, atao ihany koa ny famendrahana ny kiraro alohan’ny idirana ao amin’ny trano fiangonana.
 • Mbola tsy azo atao ny mihoatra ny zato ny mpiangona amin’ireto faritra ireto: Analamanga, Vakinankaratra, Alaotra mangoro, Boeny, DIANA, SAVA.
 • Tsy mbola misy ny fandraisana na ny fifandraisan-tanana rehefa any am-piangonana.

**Fepetra manerana ny nosy**

Nohon’ny hamehana ara-pahasalamana na état d’urgence sanitaire ary nohon’ny mbola fisian’ny valanaretina eto amintsika, dia azo atao ny maka fepetra maro samihafa any amin’ny Faritra rehetra maneran’ny Nosy kanefa tsy maintsy ifampidinihin’ny CRCO sy ny CCO mialoha izany.

 • Hamafisina ny fomba famantarana ireo tranga sy fanaraha-maso ireo rehetra nifampikasoka tamin’ny marary.
 • Hamafisina ny fandraisana an-tanana sy ny fitsaboana avy hatrany ireo marary sy ireo mitondra ny soritr’aretina eny anivon’ireo CSB sy eny amin’ny hopitalim-panjakana.

Mila mitandrina sy manaja ny fepetra ara-pahasalamana sy ara-pidiovana hatrany ny ho fisorohana ny firongatry ny valanaretina.

 

Tsy mbola misokatra ny fifaninanana ara-panatanjahan-tena.

LES ACTIVITES DU CRCO SAVA

Famendrahana, mitohy hatrany

Mitohy hatrany ny famendrahana eraky ny fokontany maro eto Antananarivo toy ny teny amin’ny Fokontany Antoamadinika III G hangar sy Fkt Antoamadinika atsimo (bureau Fkt,…
Consulter

Mitohy ny famendrahana

Mitohy hatrany ny famendrahana fanafody (désinféction) eraky ny faritra maro ato amin’ireo Boriborintany maro ato Antananarivo Renivohitra mba hisorohana ny fiparitahan’ny tsimok’aretina Covid-19
Consulter
Close Menu